Topic: NEED TEAM

Members viewing this topic: 1 guests

#1
Hey I need a team with Minato, Naruto and Kushina for a mission. Can include multiple characters or a team for each of these. Thank you!
#2
Minato, Naruto, Orochimaru
Minato, Haku, Tenten
Minato, Gekko, Kiba

Kushina, Shino, Kakashi (S)
Kushina, Chouji, Waraji & Zori

Naruto, Sasuke, Sakura
Naruto, Neji, Kankuro
Naruto, Sasuke, Alliance Chouji / Young Tsunade
Naruto, Utakata (S), Alliance Yugao.
Admins online: 0 - Global moderators online: 0 - Moderators online: 0 - Members online: 0 - Guests: 80